Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/wwwroot/thpttuachua.dienbien.edu.vn/includes/countries.php on line 435
 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ỦNG HỘ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG -
Bây giờ là : 01:01 ICT Thứ năm, 20/06/2024

MENU TIN TỨC

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ

Giáo viên

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Thành phần khác

Liên kết web

 

 

 

Trường học kết nối
Tài nguyên giáo dục
Cổng thông tin thi và tuyển sinh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ỦNG HỘ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thứ năm - 19/01/2017 05:43
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ỦNG HỘ  20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ỦNG HỘ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

TT  Họ và Tên Ngày Tháng Chức vụ, Đơn vị công tác  Số Tiền Ký tên
1 Nguyễn Hồng Sơn 17/10/2016 Trưởng phòng GD huyện Tủa Chùa               5,000,000   TM
2 Phạm Thanh Phương 19/10/2016 Ủy viên ban thường vụ,CNUBKT H.TC               5,000,000   TM
3 Vũ Ngọc Nam 24/10/2016 Hội khóa học 2005 - 2008               9,000,000   TM
4 Lê Sỹ Tường 25/10/2016 GĐ TTGDTX Huyện Tủa Chùa               2,000,000   TM
5 Vũ Thái Bảo 25/10/2016 Cựu h/s 2003-2006-BV Mường Ẳng               2,000,000   C/K
6 DN Biên Sâm 21/10/2016 GĐ Doanh Nghiệp               4,000,000   TM
7 DN Hoàng Ánh 21/10/2016 GĐ Doanh Nghiệp             15,000,000   TM
8 DN Tư Nhân Liên Biển 26/10/2016 GĐ Doanh Nghiệp               5,000,000   TM
9 Cty TNHH Bảo An ĐB 26/10/2016 GĐ Công ty               5,000,000   TM
10 DN Tư Nhân XD Duy Hồng 26/10/2016 GĐ Doanh Nghiệp             20,500,000    TM
11 Cty TNHH Tuấn Hường ĐB 26/10/2016 GĐ Doanh Nghiệp               5,000,000   TM
12 Cơ Sở KD Tĩnh Lệ 26/10/2016               5,000,000   TM
13 Cty TNHH TM Nguyên Tình 26/10/2016 GĐ Công ty               2,000,000   TM
14 DN XD Tư Nhân Hà Thành 26/10/2016 GĐ Doanh Nghiệp               5,000,000   TM
15 Cty TNHH Kim Oanh 26/10/2016 GĐ Công ty               2,000,000   TM
16 DN XD Tư Nhân Sơn Hà 26/10/2016 GĐ Doanh Nghiệp               2,000,000   TN
17 Cty TNHH Việt Cương 26/10/2016                 3,000,000   TM
18 Đảng Ủy-HĐND-UBND Tủa Thàng                   3,000,000   TM
19 Phòng kinh tế hạ tầng                   2,000,000   TM
20 Trương Xuân Hưng   Cự h/s 2006-2009               2,000,000   C/K
21 Đỗ Xuân Quang   Cựu h/s 2004-2007               1,000,000   TM
22 PTDTNT THPT Mường Chà                      500,000   TM
23 Đảng ủy-HĐND-UBND Tả Phìn                   5,000,000   TM
24 Hiệu ảnh Lâm Giang                      500,000   TM
25 Xưởng cơ khí thái bình   Điệp - Dịu               2,000,000   TM
26 Trường CDDKT Kỹ Thuật                      500,000   TM
27 Hoàng Xuân Bình   Hiệu trưởng Trường THPT Tuần Giáo               3,000,000   TM
28 Cty TNHH Việt Hùng                   5,000,000   TM
29 TT Y Tế Huyện Tủa Chùa                   2,000,000   TM
30 Điêu Chính Thanh   GĐ TTYT Huyện Tủa Chùa               2,000,000   TM
31 Khách sạn Hoàng Ánh                   2,000,000   TM
32 Bùi Công Nguyên   Cựu GV 2006-2008                  300,000   TM
33 Phạm Văn Trịnh   Cựu h/s 1996 - 1999               5,000,000   TM
34 Nguyễn Thị Thu Hằng   Cựu GV 2009-2016                  300,000   TM
35 Phòng dân tộc huyện tủa chùa                   2,000,000   TM
36 Cựu h/s 1998-2001                   5,000,000   TM
37 HĐND - UBND Huyện TC                 30,000,000   TM
38 Trươờng THPT Nà Tấu                      500,000   TM
39 Cựu h/s 2000-2003                   5,000,000   TM
40 Bùi Trọng Minh   Cựu GV                  300,000   TM
41 Nguyễn Tiến Dũng   Cựu GV                  300,000   TM
42 TTGDTX Huyện Tủa Chùa                   2,000,000   TM
43 PTDTNT THPT Mường Nhé                      500,000   TM
44 Cựu h/s 1995-2002                 10,000,000   TM
45 H/s lớp C1 2012   Tốt nghiệp 2012 (Thầy Đài)               1,500,000   TM
46 Hoàng Tuyết Ban   Nguyên Hiệu Trưởng             10,000,000   TM
47 Vũ Quỳnh Trang   Cựu GV  Khung tranh  
48 Nguyễn T Thu Mừng   Cựu GV                  300,000   TM
49 Trường THPT Mường Nhà                   1,000,000   TM
50 Em Công- Tiếng Anh                      300,000   TM
51 Trường THPT Mường Nhé                   1,000,000   TM
52 Doanh Nghiệp Vinh Hồ                   2,000,000   TM
53 THPT Thị Xã Mường Lay                   1,000,000   TM
54 THPT Tả Sìn Thàng                   2,000,000   TM
55 Trần Huy Hoàng   Hiểu trưởng THPT Tả Sìn Thàng               2,000,000   TM
56 Hồ Văn Tuyến   THPT Tả Sìn Thàng                  500,000   TM
57 TTGDTX Tuần Giáo                      500,000   TM
58 THPT Nậm Pồ                      500,000   TM
59 THPT Mường Chà                      500,000   TM
60 Ngô Xuân Oanh   Cựu GV                  500,000   TM
61 Nguyễn Đình Thụ                      300,000   TM
62 THCS Tủa Thàng                      500,000   TM
63 Trần Trường Thiện                   2,000,000    TM
64 Tiểu Học Mường Báng 2                      500,000   TM
65 Sùng A Lử                      200,000   TM
66 Liên Đoàn Lao Động Tỉnh                   1,000,000   TM
67 THCS Mường Báng                   1,000,000   TM
68 Phòng GD Huyện TC                   2,000,000   TM
69 THPT Phan Đình Giót                   1,000,000   TM
70 PTDTNT THPT Huyện Điện Biên                   1,000,000   TM
71 Phòng tài chính kế hoạch                   1,000,000   TM
72 Liên đoàn lao động huyện                      500,000   TM
73 Ban Chỉ Huy Qs Huyện TC                      500,000   TM
74 HĐND-UBND Mường Đun                   2,000,000   TM
75 Trần Thị Thơm                      300,000   TM
76 Trần Thị Liên                      300,000   TM
77 Huyện Đoàn Huyện TC                      500,000   TM
78 THPT Quài Tở                      500,000   TM
79 Phòng nội vụ Huyện                      300,000   TM
80 Thanh Tra huyện TC                      500,000   TM
81 Phòng Khuyến Nông Huyện                      500,000   TM
82 Phòng TN Môi Trường H.TC                   2,000,000   TM
83 Phòng ĐKQSD Đất                      500,000   TM
84 UBND xã Trung thu                   2,000,000   TM
85 Phòng nông nghiệp TC                   2,000,000   TM
86 Ban QLDA Giảm Nghèo                      500,000   TM
87 Ban QLDA Huyện TC                   2,000,000   TM
88 UBND Xã Sính Phình                   3,000,000   TM
89 UBND xã Sín Chải                   1,000,000   TM
90 Nhà Khách UBND TC                      500,000   TM
91 TTBD Chính trị                      500,000   TM
92 THPT NT Tỉnh                   1,000,000   TM
93 UBND Tỉnh ĐB   Lẵng Hoa               2,000,000   TM
94 Sở GDDT ĐB   Lẵng Hoa               1,000,000   TM
95 Cty CP Sách TB Trường học                   1,000,000   TM
96 Trường CĐSP Điện Biên                   1,000,000   TM
97 Chi cục thuế huyện TC                      200,000   TM
98 Hội cựu chiến binh huyện TC                      200,000   TM
99 THPT Mường Luân                      500,000   TM
100 Tiểu Học tủa Thàng 1                      500,000   TM
101 Trạm thú y huyện Tc                      300,000   TM
102 Tiểu Học Sính phình 1                      300,000   TM
103 THPT Huyện Điện Biên                   1,000,000   TM
104 TTGDTX Huyện ĐB                      500,000   TM
105 PTDTBT THCS Sính Phình                      500,000   TM
106 Trung Tâm dạy nghề TC                      500,000   TM
107 Hạt Kiểm lâm Huyện TC                   1,000,000   TM
108 THPT Búng Lao                      500,000   TM
109 Trần Hải Yến   Cựu GV                  500,000   TM
110 UBND Xá Nhè                   5,000,000   TM
111 Quàng Văn Hùng   Cựu GV               1,000,000   TM
112 THPT Thành Phố                      500,000   TM
113 THPT Tuần Giáo                   1,000,000   TM
114 THPT Thanh Chăn                      500,000   TM
115 Phạm Cao Cường   Cựu GV                  500,000   TM
116 Đỗ Thị Vui   Cựu GV                  500,000   TM
117 Nguyễn Viết Trung   Cựu GV               2,000,000   TM
118 THPT Mùn Chung                      500,000   TM
119 UBND Mường Báng                   2,000,000   TM
120 Mầm non Tủa Thàng 2                      500,000   TM
121 NHNN Huyện TC                   2,000,000   TM
122 Kho Bạc Huyện TC                   1,000,000   TM
123 NH Chính Sách TC                      500,000   TM
124 Chi Cục Thống kê TC                      300,000   TM
125 TDP Thắng Lợi 1                      300,000   TM
126 Ban quản lý thị trường TC                      500,000   TM
127 Tiểu Học Sính Phình 2                      500,000   TM
128 PTDTBT THCS Mường Đun                      200,000   TM
129 Thương, Mạnh   Cựu GV               1,000,000   TM
130 THPT Mường Ẳng                      500,000   TM
131 Nguyễn Tiến Phong   Cựu GV                  500,000   TM
132 Trường MN Thị Trấn                   1,000,000   TM
133 Cựu h/s 1997 - 2000                   3,000,000   TM
134 THCS Xã Nhè                      200,000   TM
135 TTDS KHHGĐ TC                      200,000   TM
136 Hội liên hiệp phụ nữ TC                      300,000   TM
137 Điện Lực TC                      500,000   TM
138 Tiểu học Xá Nhè                   1,000,000   TM
139 Phòng LĐTBXH TC                      500,000    TM
140 Phan Thế Quyện   Cựu GV                  500,000   TM
141 Trươờng MN Tủa Thàng 1                      500,000   TM
142 Trươờng MN Hổi Só                      500,000   TM
143 Thị Trấn Huyện TC                   5,000,000   TM
144 Tiểu học Mường Báng 1                      500,000   TM
145 Trần Trường Sinh   Cựu GV                  500,000   TM
146 THPT Lương Thế Vinh                   1,000,000   TM
147 Cựu h/s 2003 - 2006                   5,000,000   TM
148 UBND Xã Lao Xả Phình                   1,000,000   TM
149 Cựu h/s 2006-2009                   2,000,000   TM
150 Bưu điện Huyện Tc                      500,000   TM
151 BHXH Huyện TC                      500,000   TM
152 Cty Tư vấn xây dựng Đoàn Kết                   1,000,000   TM
153 Dịu, Tú, Trinh, Hoàng   Cựu GV                  800,000   TM
154 VNPT Huyện TC                      500,000   TM
155 Cựu h/s 1999-2005                   5,000,000   TM
156 Phạm Hải Ly   Cựu GV    
157 Đỗ Tuấn Cảnh   nt    
158 Đào Thị Toan   nt               1,800,000   TM
159 Bùi Thị Duyên   nt    
160 Nguyễn Hồng Vân   nt    
161 Nga, Nam, Vân, Thủy, Trung, Thảo, Hà, Hằng, Thủy, Thắng, Ngọc, Thơ                   5,000,000   TM
162 Đoàn Văn Kiên   Cựu GV                  500,000   TM
163 Phòng Văn Hóa Huyện TC                      500,000   TM
164 Tổ chức pt quỹ đất                      500,000   TM
165 Trương Tiểu học Thị Trấn                      500,000    TM
166 TT Kỹ thuật, Tổng hợp ĐB                   1,000,000   TM
167 Trường Tiểu Học Mường Đun 2                      200,000   TM
168 Trường MN MB 1                      500,000   TM
169 CA Huyện TC                      500,000   TM
170 TT Ngoại Ngữ                   1,000,000   TM
171 THPT NT ĐBĐ                      500,000   TM
172 THPT Trần Can                      500,000   TM
173 PTDTNT Huyện TC                   1,000,000   TM
174 Đô Mỹ Hạnh   Hiệu trưởng Trường PTDTNT TC                  500,000   TM
175 Của hàng Tuấn Hằng                   1,000,000   TM
176 Bùi Đình Doanh   Cựu h.s                  500,000   TM
177 Trường MN Sín Chải                      500,000   TM
178 Trường MN MB 3                      300,000   TM
179 THPT Mường Ẳng                      500,000   TM
180 GĐ Chú Uyên                      200,000   TM
181 Mầm non sính phình                      500,000   TM
182 Mầm Non MB 2                      500,000   TM
183 THCS Thị Trấn                      300,000   TM
184 Phạm Anh Chiến   Cựu GV                  500,000   TM
185 Nguyễn Thị Hồng   Cựu GV                  500,000   TM
186 Hà Thanh Sơn   Cựu GV                  500,000   TM
187 Sỹ, Mai, Phương, Tĩnh, Tuyết Nhung, Khương Hà, L.Hằng, Ng.Hòa, Thu, Cường                   6,500,000   TM
188 Đức, Cương, Thế, Giang        
189 Giang, Thu, Liên, Hiền,Hoài, Hải, Lương, Phú, Vân                   4,500,000   TM
190 Nguyễn Mạnh Thắng   Vụ Địa Phuong 1, VP Chính Phủ               5,000,000   TM
191 PTDTNT Tuần Giáo                      500,000   TM
192 Trần Hạnh   Cựu  GV                  500,000   TM
193 Nhà Hàng Dân Tộc Quán                      500,000   TM
194 Nhà Hàng Hà Cương                      500,000   TM
195 Của Hàng Kim Ngọc                      500,000   TM
196 THPT Lê Quý Đôn                   1,000,000   TM
197 Phòng Y tế Huyện TC                      200,000   TM
198 Phòng Tư Pháp TC                   1,000,000   TM
199 Mần non Lao Xa Phình                      300,000   TM
200 UBMT tổ quốc TC                      500,000   TM
201 Ngô Phương Lan   Cựu h/s               2,000,000   TM
202 THCS Hổi Só                      300,000   TM
203 Thầy Lâm + Cô Phương   Cựu GV               1,000,000   TM
204 Tòa Án Huyện TC                      300,000   TM
205 VP Cđoàn TW Đảng   Tặng 10 xuất quà               5,000,000   TM
206 Hội dâu rể                 10,000,000   TM
207 Phạm Hồng Hạnh   Cựu GV                  500,000   TM
208 Cô Phương Sơn                      300,000   TM
209 Cựu h/s 1995-2002                 10,000,000   TM
210 Cựu h/s 1997-2000                   5,000,000   TM
211 Ga Thu Hằng                   1,000,000   TM
212 Đài, Tuân, Duy, Giang                   1,100,000   TM
213 Bến Xe Khách TC                      200,000   TM
214 DNTNXD Vân Anh                      500,000   TM
215 Cựu h/s 1997-2004                   5,000,000   TM
216 Nguyễn Hoàng Sản   Cựu h/s               1,000,000   TM
217 PTDTBT THCS Trung Thu                      500,000   TM
218 Cơ Sở Tứ Hằng                   2,000,000   TM
219 10A1                      500,000   TM
220 10A2                      500,000   TM
221 10A3                      500,000   TM
222 10A4       TM
223 10A5                      500,000   TM
224 10A6       TM
225 10A7                      500,000   TM
226 10A8                      500,000   TM
227 11B1                      500,000   TM
228 11B2                      500,000   TM
229 11B3                      500,000   TM
230 11B4                      500,000   TM
231 11B5                      500,000   TM
232 11B6                      500,000   TM
233 11B7       TM
234 12C1                      500,000   TM
235 12C2                      500,000   TM
236 12C3                      500,000   TM
237 12C4                      500,000   TM
238 12C5                      500,000   TM
239 12C6       TM
240 Nguyễn Văn Sáng   Nhà nghi Hoàng Sáng               5,000,000   TM
241 TTGDTX Mường Chà                      300,000   TM
  TỔNG CỘNG:            408,800,000    

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Tủa Chùa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Bài giảng e-learning

Tìm kiếm tài liệu